Pazartesi, Ağustos 8, 2022

WE PRODUCE

ÜRETİYORUZ...

WE ARE INTERESTED... İLGİLENİYORUZ...

We develop various strategies to maintain your presence and increase your accessibility in the print and digital world. We plan with the most accurate and fastest advertising strategies, manage your advertising processes and bring you together with the target audience as soon as possible.

Basılı ve Dijital dünyada varlığınızı sürdürmeniz, erişilebilirliğinizi yükseltebilmek için çeşitli stratejiler geliştiriyoruz. En doğru, en hızlı sonuç verecek reklam stratejilerimizle planlamamızı yapıp, reklam süreçlerinizi yönetiyor ve sizi hedef kitle ile en kısa sürede buluşturuyoruz.

OUR SOLUTIONS - ÇÖZÜMLERİMİZ

Print Magazine
Basılı Dergi

- Automobile Magazine
- Automobile Magazine "ELECTRA"
- 4x4 SuperSport
- World Cars

Digital E-Magazine
Dijital E-Dergi

Monthly, National "Automobile Magazine" E-Magazine
Aylık, Ulusal "Automobile Magazine" E-Dergi

INTERNET TELEVİZYON - Automobile Channel

For the first time in Turkey and in the world, we opened the TV broadcast on the website, which is among the magazines of the automotive industry, on January 01, 2022.

Türkiye'de ve Dünyada ilk kez 01 Ocak 2022 tarihinde otomotiv sektörünün dergileri arasında yer alan web sitesinde TV yayınını açtık.

Internet Web News Site
Internet Web Siteleri

- Automobile Magazine Turkey-Türkiye
- Automobile Magazine UK-İngiltere
- Automobile Magazine Germany-Almanya
- Automobile Magazine "Magazine Application"-Dergilik
Internet Web Haber Sitesi Portallar

AUTOMOBILE MAGAZINE

1 NUMARA - NUMBER 1

Professional Team
Profesyonel Takım

With its unique knowledge, experience and leadership in the sector, it serves with very special names and successful people in the "Automobile Magazine" magazine label.

Sektördeki benzersiz bilgi birikimi, tecrübesi ve liderliği ile "Automobile Magazine" dergisi etiketinde çok özel isimler ve başarılı kişilerle hizmet vermektedir.

Because we are number 1 in the industry...
Çünkü sektörde 1 numarayız...

"Automobile Magazine" has always been number 1 for the last 5 years with its monthly printed magazine dealer sales, vip personal audience distribution, reading rates and independent Alexa site data... Always Unbeatable!

"Automobile Magazine", aylık basılı dergi bayi satışları, vip kişisel kitle dağıtımı, okuma oranları ve bağımsız Alexa sitesi verileriyle son 5 yıldır hep 1 numara... Daima Rakipsiz!

Print and Digital Magazine + Web
Basılı ve Dijital Dergi + Web

With our Monthly, Printed and Digital Magazine + Web news site banner workspaces, your brand gets a complete advertising service at the right price.

Aylık, Basılı ve Dijital Dergi + Web haber sitesi banner çalışma alanlarımız ile markanız eksiksiz bir reklam hizmetini doğru fiyata alır.

#1 on LinkedIn
Linkedin'de 1 Numara

With our Linkedin account, the world's most prestigious professional social business network and social sharing platform, and our follower network, we are the magazine with the most networks and connections in its sector in the world.

Dünyanın en prestijli profesyonel sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu olan Linkedin hesabımız ve takipçi ağımız ile kendi sektöründe dünyada en fazla network ve bağlantıya sahip dergiyiz.

Twitter

"Automobile Magazine" is an active publication in the sector with its instant news sharing with approximately 11 thousand real followers on Twitter since 2012.

"Automobile Magazine" Twitter'da 2012 yılından bu yana Twitter ağında yaklaşık 11 bin gerçek takipçi ile anlık haber paylaşımı ile sektörde aktif bir yayındır.

Magazine Application
Dergilik Sitesi

"Automobile Magazine" is the most widely read E-magazine in the industry, with a monthly readership of 150,000, with its Dergilik subsite and unique E-Journal infrastructure (Pc, Apple, Online, Mobile) applications.

"Automobile Magazine", Dergilik alt sitesi ve benzersiz E-Dergi altyapısı (Pc, Apple, Online, Mobil) uygulamaları ile aylık 150.000 okuru ile sektörün en çok okunan E-dergisidir.